Corneliu David

freelancer photographer

Bună și bine ai venit pe pagina mea de prezentare!

Sunt aproapele tau din lumea imaginii statice. Am o experiență profesională de peste două decenii în fotografie și am acumulat o bună parte din ea în cadrul unei facutăți de artă – UNATC I.L.Caragiale.

Fotografia este pentru mine un mod prin care ating cu tot sufletul momentul acela unic, îi simt emoția și o imprim pe peliculă unde ea rămâne adevărată, autentică pentru totdeauna. Momentul devine etern. Chiar și dacă autorii lui, personajele poveștii, au uitat emoția, fotografia mea o va aduce într-o clipă înapoi.

Îmbin stilul clasic al imaginii eveniment precum nunta, cu fotojurnalismul, așa încât realizez amintiri în care imaginile din vis se confundă cu realitatea. În prezent, realizez fotografie comercială, ca fotograf freelancer (P.F.A.), pentru proiectele partenerilor mei: fotoreportaj, portret personalizat, reclama de produs, design interior.

Colaborările mele: Teatrul Nottara, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Ţăndarică, U.N.I.T.E.R., Agenţia de Publicitate Prospero, revista „Secrete de Chef“, revista „Casa şi Grădina“, Hipermarketurile Cora, Eurest Rom, Delicateria Traiteur, Chocolat, Hotel Intercontinental, Mobexpert Holding, S.C.Caţavencu S.A., Fundaţia Motivation Romania etc.

Hello and welcome to my presentation page!

I am your friend from the universe of the static image. I have a professional experience of over two decades which has been accumulated partially in an art University – UNATC I.L.Caragiale Bucharest.

For me, photography is a way of touching a unique moment, to feel its emotion and transfer it on film, where it will remain true and authentic forever. The moment becomes eternal. Even if his authors, the characters of the story, have forgotten the emotion, my picture will bring it back in a second.

I combine the classic style of the event photography as the wedding with the photojournalism în order to create memories where the dreams become reality. Currently, I do commercial photography, as a freelancer photographer (P.F.A.), for my partners’ projects: photo reportage, personalized portrait, product advertising, interior design.

My collaborations: The Nottara Theater, The Trentarica Theater, UNITER, Prospero Advertising Agency, The Secrets of Chef magazine, The House and Garden Magazine, Cora Hipermarkets, Eurest Rom, Delicateria Traiteur, Chocolat, Intercontinental Hotel, Mobexpert Holding, SCCaţavencu SA, Motivation Foundation Romania, etc.